Tarieven

Voor 2017 is de uurprijs vastgesteld op € 7,18
U kunt kiezen voor een contract van 49 weken ( twee weken zomer- en kerstsluiting) of een contract van 51 weken (alleen een week kerstsluiting) per jaar.

Bij een 49 weken contract kunt u ook gebruik maken van de twee weken zomeropvang. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en kans bestaat dat de opvang in deze twee weken zomeropvang vol zit.                                                                              

Tevens bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibel contract. Dit is opvang op wisselende dagen of halve dagopvang. Hier wordt een hogere uurprijs voor in rekening gebracht, voor 2017 is dit €  7,92                                                                                                                                                                 

In onderstaand schema staan de uren en kosten vermeld naar het aantal plaatsingsdagen en via de rekentool kunt u de netto opvangkosten berekenen:

49 weken contract
dagen per week uren p/mnd prijs p/mnd flexibele prijs p/mnd
1 44,9 322 356
2 89,8 645 711
3 134,8 968 1.068
4 179,7 1.290 1.423
5 224,6 1.613 1.779
51 weken contract
dagen per week uren p/mnd prijs p/mnd flexibele prijs p/mnd
1 46,8 336 371
2 93,5 671 741
3 140,3 1.007 1.111
4 187 1.343 1.481
5 233,8 1.679 1.852


Bij plaatsing bij de Kinderkeet wordt maandelijks via een automatische incasso  het bedrag genoemd in de kolom prijs per maand van uw rekening afgeschreven.

De Belastingdienst betaalt via de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming in de kosten naar inkomen. 
Een proefberekening van of de aanvraag voor deze toeslag is te vinden op www.toeslagen.nl

Incidenteel een extra of andere dag nodig? Geen probleem. Een dag ruilen of extra afnemen kan (bijna) altijd. Dit kunt u direct met de pedagogisch medewerker van de groep regelen. Een extra dag kost € 78,98