prikpennen.jpg

Kwaliteit

De Kinderkeet staat voor kwaliteit en veiligheid. Naast de kwaliteitseisen die elke kinderopvangorganisatie opgelegd krijgt door de Wet Kinderopvang, zorgt De Kinderkeet ervoor dat zij, ook daarbuiten, blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid.

De Kinderkeet zorgt voor goede kwaliteit en veiligheid, dit doen we o.a door:   

  • Een duidelijk en praktisch pedagogisch beleidsplan waarvan de pedagogische cirkel een korte samenvatting is, die goed zichtbaar op elke groep hangt.
  • Diverse heldere protocollen (o.a. over kindermishandeling, buiten spelen, uitstapjes, zieke kinderen enz.) waarin afspraken voor iedereen duidelijk zijn vastgelegd en die regelmatig met elkaar worden geëvalueerd.
  • Een speciaal 3+ programma om ook de 3-jarigen voldoende uitdaging te bieden op de Kinderkeet en hen alvast voor te bereiden op school. In kleine groepjes haalt een vaste pedagogisch medewerker wekelijks de 3-jarigen voor een uurtje op uit de groep om met hen speciale activiteiten voor ‘grote kinderen’ te doen.
  • Door het bieden van pedagogische ondersteuning door een orthopedagoge. Eén keer per maand houdt zij op verzoek spreekuur bij de Kinderkeet. Wanneer een pedagogisch medewerker met vragen komt te zitten ten aanzien van het gedrag of de ontwikkeling van een kind, kan zij dit tijdens dit spreekuur voorleggen aan de orthopedagoge.
  • Duidelijke huisregels.
  • Wij houden ons aan het 4-ogen-principe. Dit betekent dat een pedagogisch medewerker nooit alleen is met de kinderen zonder dat iemand haar kan zien of horen. Dit doen we door: Transparantie in het gebouw (deuren met ramen, geschakelde verschoningsruimten, enz.), tijdens de pauzes staan deuren open, spelen kinderen gezamenlijk in de hal, in slaapkamers wordt toezicht gehouden door middel van babyfoons en uitstapjes kunnen alleen doorgaan als er minimaal twee pedagogisch medewerkers meegaan.

Net als elk kinderdagverblijf, wordt De Kinderkeet jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Het laatste rapport inzien? Klik hier voor het inspectierapport d.d. december 2016 en hier voor het nader onderzoek d.d. april 2017