Nieuws

Om ouders en personeel op de hoogte te houden van dingen die spelen op De Kinderkeet wordt veel gebruik gemaakt van de mail. Als er nieuw personeel of nieuwe stagiaires komen, wordt dit via de mail aan ouders gemeld.

Voor het melden van mededelingen die voor een bepaalde groep gelden, bijvoorbeeld wisselingen in personeel of kinderziektes die heersen, wordt gebruik gemaakt van de informatieborden bij de groepen.

Open dag

Dinsdag 26 september 2017 van 09.30 uur tot 12.30 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen. 
Wilt U eerder komen of heeft U de open dag gemist? U kunt altijd bellen of mailen voor een rondleiding! 

 

Jaarkalender

Jaarlijks kent De Kinderkeet een aantal activiteiten en sluitingsdagen die voor ouders belangrijk zijn om te weten. We hebben elk jaar de zomerborrel voor ouders en (ex)-Kinderketers en komt de schoolfotograaf. Ook is er jaarlijks een studiedag waarop De Kinderkeet gesloten is. Daarom wordt er een jaarkalender opgesteld. Hierop staan nu naast alle activiteiten en vrije dagen ook onze thema's vermeld én ook "wanneer kinderkapper Wendy" en "Kleintje Kunst" komen. De jaarkalender 2017 is hier in te zien.

 

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar brengt De Kinderkeet een nieuwsbrief uit. Hierin staat alle informatie die belangrijk en/of leuk is voor ouders om te weten. We houden ouders op de hoogte van de bezettingscijfers en van nieuwtjes die het personeel betreffen. De oudercommissie en de 3+ groep brengt altijd verslag uit in deze nieuwsbrief en er is informatie te vinden bijvoorbeeld over de inhoud van de studiedag of de ouderavond. De laatste nieuwsbrief is hier in te zien.

Foto’s

Natuurlijk worden er regelmatig foto’s gemaakt van de kinderen tijdens hun verblijf op De Kinderkeet. Deze foto’s worden dagelijks getoond op de televisies in de beide speelhallen. Zo krijgen ouders een beeld van wat de kinderen zoal doen op hun Kinderkeetdag.