In­schrijf­for­mu­lier

Ben je en­thou­si­ast over de Kin­der­keet? Je kunt je kind(eren) di­rect in­schrij­ven via on­der­staan­de but­ton:

Inschrijf knop

 

Op in­schrij­ving en plaat­sing zijn de algemene voorwaarden van toe­pas­sing.

Klik hier voor on­ze di­gi­ta­le bro­chu­re.