On­ze ver­schil­len­de op­vang­vor­men

49 weken pakket 2023

  • Reguliere kinderopvang 0 tot 4 jaar
  • Van 07.00 uur tot 18.00 uur
  • 3 vaste vakantieweken (in zomervakantie en kerstvakantie)
€9.12 per uur

51 weken pakket 2023

  • Reguliere kinderopvang 0 tot 4 jaar
  • Van 07.00 uur tot 18.00 uur
  • Gedurende 51 weken (laatste week december vrij)
€9.12 per uur

Flexibele opvang 2023

  • Flexibele kinderopvang 0 tot 4 jaar.
  • Van 07.00 uur tot 18.00 uur
  • Minimaal 1 dag per week in overleg flexibel in te delen
  • Het aantal flexplekken is beperkt, de wachtlijst hiervoor is lang.
€10.46 per uur

Verlengde opvang Dagelijks kan iedereen gebruik maken van onze verlengde opvang van 06.45 uur tot 07.00 uur en van 18.00 uur tot 19.00 uur. €5.00 per kwartier

In­clu­sief

Al­le pak­ket­ten zijn in­clu­sief voe­ding, lui­ers en ver­zor­gings­pro­duc­ten. Ook kun­nen ruil­da­gen en ex­tra da­gen bij ons aan­ge­vraagd wor­den. Wan­neer een kind bij ons start zal het al­tijd eerst met 3 wen­da­gen star­ten waar­bij we ge­lei­de­lijk het aan­tal uren op­bou­wen.