So­ci­aal jaar­ver­slag 

Elk jaar ma­ken we een ver­slag waar­in we een over­zicht ge­ven van hoe het af­ge­lo­pen jaar is ver­lo­pen.
Klik hier om het so­ci­aal jaar­ver­slag over 2023 in te zien.